Uw dak isoleren

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak. Vanaf 1 januari 2020 kan de woning ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC), lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld.

Mike M.